Hlavní město je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší městskou památkovou rezervací v České republice. Historické jádro Prahy je od roku 1992 součástí Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Praha je díky svým kulturním a historickým předpokladům rovněž nejnavštěvovanějším městem v republice, a to domácími i zahraničními turisty. Tento trend je třeba nejen udržovat, ale i stále prohlubovat. Proto hlavní město vynakládá nemalé úsilí k propagaci Prahy ve světě a k posílení svého postavení na poli cestovního ruchu mezi metropolemi střední a východní Evropy. Dlouhodobě se prezentuje nejen v oblasti cestovního ruchu, ale  také kulturními akcemi po celém světě.  Významně a systémově podporuje velké kongresové akce, což výrazně zvyšuje prestiž města na globální úrovni. Stranou nezůstává ani propagace Prahy na domácím trhu s cílem přilákat do metropole co nejvíce českých turistů. Statistické výsledky za minulý rok ukazují, že zájem českých turistů o hlavní město se skutečně zvyšuje, což  nás samozřejmě těší .

Veškeré turistické informace, které má hlavní město zpracovány v podrobné podobě, jsou k dispozici na stránkách Pražské informační služby - Prague City Tourism www.prague.eu. Tam lze nalézt vše, co domácí či zahraniční turista ke svému pobytu v Praze a blízkém okolí potřebuje, včetně možností ubytování, stravování i kulturního programu.