Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2244 ze dne 19.8.2014 - I. kolo

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1066 ze dne 12.5.2015 - II. kolo

 

GRANTY 2015 - II. kolo


Granty jsou určeny výhradně k podpoře kongresového turismu na území hlavního města Prahy.

Grant může být přidělen pouze kongresům s 1 000 a více účastníky, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a 50% z nich je ze zahraničí.

Uzávěrka příjmu žádostí:    19.6.2015

 Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2015 - II. kolo.pdf     

■  Vzorový formulář pro vyúčtování grantu v oblasti kongresového turismu za rok 2015 - II. kolo.doc

 

Udělené granty ve II. kole

 


 

GRANTY 2015 - I. kolo

Granty jsou určeny výhradně k podpoře kongresového turismu na území hlavního města Prahy.

Grant může být přidělen pouze kongresům s 1 200 a více účastníky, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a 50% z nich je ze zahraničí.

Uzávěrka příjmu žádostí:    1.10.2014

■  Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2015                     

■  Vzorová smlouva o poskytnutí účelové dotace - grantu.pdf

 Vzorový formulář pro vyúčtování grantu v oblasti kongresového turismu za rok 2015.doc

 

Udělené granty v I. kole