GRANTY V OBLASTI KONGRESOVÉHO TURISMU PRO ROK 2016

Granty jsou určeny výhradně k podpoře kongresového turismu na území hlavního města Prahy.

Grant může být přidělen pouze kongresům se 700 a více účastníky, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a 60% z nich je ze zahraničí.

 


Lhůta pro podání žádosti je:  1.1.2016 - 11.1.2016.


 

Zásady, formuláře žádosti a další informace naleznete zde:

 

■  Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2016                  

■  Formulář žádosti o grant hl. m.Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2016

■  Vzorový formulář pro vyúčtování grantu v oblasti kongresového turismu za rok 2016

■  Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2016

 

 

Udělené granty v roce 2016

 

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 372 ze dne 22.2.2016

Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/21 ze dne 31.3.2016