Pro rok 2017 vyhlásilo hlavní město Praha granty v oblasti kongresového turismu Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2458 ze dne 11.10.2016.

Granty jsou určeny výhradně k podpoře kongresového turismu na území hlavního města Prahy.

Grant může být přidělen pouze kongresům se 700 a více účastníky, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a 60% z nich je ze zahraničí.

 

Zásady, formuláře žádosti a další informace ke stažení zde:

 

■  Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2017                  

■  Formulář žádosti o grant hl. m.Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2017

■  Vzorový formulář pro vyúčtování grantu v oblasti kongresového turismu za rok 2017

■  Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2017

■  Informace k vyúčtování grantů v oblasti kongresového turismu na rok 2017

 

Granty, schválené pro rok 2017 Radou hl. m. Prahy (do 200 000 Kč) a Zastupitelstvem hl. m. Prahy (nad 200 000 Kč)