Granty jsou určeny výhradně k podpoře kongresového turismu na území hlavního města Prahy.

Zásady a harmonogram grantového řízení:

 

 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU ZA ROK 2018

Formulář elektronického vyúčtování :

K vyplnění formuláře vyúčtování pro rok 2018 je nutné stažení aplikace Software602 Form Filler

 

Granty, schválené pro rok 2018 Radou hl. m. Prahy (do 200 000 Kč) a Zastupitelstvem hl. m. Prahy (nad 200 000 Kč)