PROGRAM PODPORY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2020


Programové dotace jsou určeny k podpoře

 • Asociačního kongresového průmyslu  (Opatření I.)                                                  

  na realizaci kongresů na území hlavního města Prahy v době od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

  O dotaci lze žádat ve 2 kategoriích:

  I.A.         Pro  kongresy se 700 a více registrovanými účastníky, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a alespoň 60% z nich je ze zahraničí.

  I.B.         Pro kongresy s 500 - 699 registrovanými účastníky, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a alespoň 20% z nich je ze zahraničí.

 • Akcí s nadregionálním a mezinárodním významem (Opatření II.)                        

  na realizaci akcí mimo historické centrum hlavního města Prahy nebo mimo hlavní turistickou sezonu v době od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020


Lhůta pro podání žádosti:  8.10. – 7.11.2019


Ke stažení

PRAVIDLA pro poskytnutí dotace:

 

ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI o poskytnutí dotace:

OPATŘENÍ I. Podpora asociačního kongresového průmyslu 

OPATŘENÍ II. Popdpora akci s nadregionálním a mezinárodním významem

 

 

 K vyplnění formuláře žádosti pro rok 2020 je nutné stažení aplikace Software602 Form Filler