PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA USNESENÍM RADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. 1996  ZE DNE 14.9.2020 

 

V Y H L A Š U J E    

DOTACE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

„PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2021“

Dotace jsou určeny k podpoře

  • Asociačního kongresového průmyslu (Opatření I.) – na realizaci kongresů a konferencí na území hlavního města Prahy v době od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

  • Akcí s celostátním nebo mezinárodním významem (Opatření II.) – na realizaci akcí na území hlavního města Prahy v době od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021


Lhůta pro podání žádosti:  19.10. – 23.11.2020


INFORMACE A MATERIÁLY KE STAŽENÍ

PRAVIDLA pro poskytnutí dotace:

FORMULÁŘE elektronické žádosti o poskytnutí dotace

K vyplnění formuláře žádosti ve formátu zfo je nutné stažení aplikace Software602 Form Filler

 Formuláře žádosti pro OPATŘENÍ I. :                      

  • Podpora asociačního kongresového průmyslu - pro Apple MAC  přes webový prohlížeč Google Chrome, Firefox atd. (online formulář)
  • Podpora asociačního kongresového průmyslu -  pro ostatní PC (zfo)  
  • Formulář pro vyjádření PCB / PCT -  povinná příloha k žádosti

Formuláře žádosti pro OPATŘENÍ II. :

ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI o poskytnutí dotace pro Opatření II. budou zveřejněny v průběhu září 2020

 


VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ ZA ROK 2020

Informace a formuláře jsou k dispozici v podsekci GRANTY 2020