GRANTY V OBLASTI KONGRESOVÉHO PRůMYSLU PRO ROK 2019

Granty jsou určeny výhradně k podpoře kongresového průmyslu na území hlavního města Prahy.

Grant může být v roce 2019 nově přidělen ve 2 kategoriích:

A. kongresům se 700 a více účastníky, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a alespoň 60% z nich je ze zahraničí

B.  kongresům s 500 až 699 účastníky, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a alespoň 40% z nich je ze zahraničí


Lhůta pro podání žádosti :   1.10.2018 - 1.11.2018

Uzávěrka příjmu žádostí : 1.11.2018


Vážení žadatelé,

v letošním roce bude Magistrát hl. m. Prahy opět přijímat žádosti o grant v oblasti kongresového průmyslu v elektronické a tištěné verzi. Zaslání elektronické verze bude předcházet podání žádosti tištěné.

Věnujte, prosím, pozornost informacím k podání žádostí, uvedeným v "Programu podpory kongresového průmyslu pro rok 2019" (dále jen "Program")

Doporučujeme žádosti zpracovat s předstihem a případně využít možnost konzultace na odd. cestovního ruchu MHMP.

Nové sídlo odboru kultury a cestovního ruchu:

Palác Adria, Jungmannova 36/31, 111 21 Praha 1, vchod A,  5. patro

  • odd. cestovního ruchu - č. dv. 537

ŽÁDOST o grant pro rok 2019

Informace a potřebné formuláře ke stažení zde:

Pravidla pro podání žádosti a udělení grantu

Formuláře elektronické žádosti (Příloha č. 1 k Programu):

Příloha č. 2 k Programu (povinná příloha k žádosti):

 

 K vyplnění formuláře žádosti pro rok 2019 je nutné stažení aplikace Software602 Form Filler


VYÚČTOVÁNÍ grantu za rok 2019

Při vyúčtování grantu je třeba postupovat v souladu s "Programem podpory kongresového průmyslu pro rok 2019" a veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu.

INFORMACE k vyúčtování

FORMULÁŘE k vyúčtování :

K vyplnění formuláře vyúčtování pro rok 2019 je nutné stažení aplikace Software602 Form Filler


Pozn.:  Formulář pro vyúčtování grantu za rok 2018 najdete v sekci Granty 2018/kongresový turismus