Český statistický úřad zvěřejnil předběžné statistické údaje příjezdového turismu za rok 2016 a 4. čtvrtletí 2016.

V roce 2016 překročila návštěvnost hl. m. Prahy poprvé 7 milionů hostů. Během celého roku 2016 hostila Praha celkem 7,1 mil. hostů, ubytovaných v hromadných ubytovacíh zařízeních (HUZ). V porovnání s rokem 2015 to bylo o 7,0 % (+464,3 tis. osob) více. Na tomto nárůstu se podíleli jak zahraniční, tak i domácí hosté.

Během 4. čtvrtletí roku 2016 se v HUZ ubytovalo celkem 1 789 647 hostů. V meziročním srovnání to je o 140,2 tis. návštěvníků více (+8,5 %). Hl. m. Praha bylo tradičně nejčastějším cílem všech návštěvníků České republiky. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu letošního 4. čtvrtletí ubytovalo 45,4 % všech návštěvníků České republiky, zahraničních hostů (nerezidentů) bylo evidováno 67,8 % ze všech zaregistrovaných.

Hosté ze zahraničí tvořili již tradičně převážnou většinu (83,9 %), tj. 1 502 348 návštěvníků. Počet zaregistrovaných rezidentů, tedy hostů z ostatních částí České republiky, dosáhl 287 299 osob.

Meziročně došlo ve 4. čtvrtletí 2016 k nárůstu počtu zahraničních hostů o 8,1 % u návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) byl zaznamenán nárůst dokonce o 10,6 %.

Na zvýšený počet hostů navazuje i ukazatel o počtu přenocování. Během celého roku 2016 bylo v HUZ evidováno téměř 16,7 mil. přenocování, tedy o 4,8 % více než v roce 2015. V 89,3 % se jednalo o přenocování cizinců (meziročně +3,8), nárůst přenocování domácích hostů v pražských HUZ činil meziročně 13,1 %.

Ve 4. čtvrtletí roku 2016 dosáhl počet přenocování v HUZ celkem 4 156 018 nocí, o 8,1 % více než ve stejném období roku 2015. V 88,3 % šlo o přenocování zahraničních hostů. V meziročním srovnání byl počet přenocování zahraničních návštěvníků na území hl. m. Prahy o 7,8 % vyšší než v roce 2015. 

Nejvíce hostů přijelo ze sousedního Německa (872,3 tis.) a nejdéle se v Praze zdrželi hosté z Ruska (3,7 noci).

 

Více informací najdete v sekci statistiky.