Z předběžných údajů ČSÚ vyplývá, že  meziročně počet hostů i přenocování v pražských ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí poněkud poklesl. Hostů se v HUZ ubytovalo celkem 1 516 114 (- 0,1%), z toho zahraničních 1 237 330 (-0,2%) a hostů z ČR 278 784 (+9%). Podobný trend se projevil i u počtu přenocování, kdy je celkový počet 3 424 074 pokojonocí (-2,6%), z toho počet přenocování zahraničních hostů 2 965 103 (-0,4%) a hostů z ČR 458 971 pokojonocí (+7,5%).

 

Více informací v sekci Statistiky