Ve 2. čtvrtletí 2017 přijelo do hlavního města celkem 2 075 701 hostů, kteří se ubytovali v hromadných ubytovacích zařízeních. Z tohoto počtu bylo 1 796 631 cizinců a 279 070 rezidentů. V meziročním srovnání dlošlo ve všech katergoriích ke zvýšení - celkem a u cizinců o více než 11% a u domácích hostů o více než 9%.

Zvýšil se i počet přenocování u všech tří kategorií - činilo celkem 4 869 228 (+12,3%), u cizinců 4 377 143 (+12,3%) a u rezidentů 492 085 (+ 12,1%).

Podle jednotlivých zemí bylo nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů během 1. a 2.  čtvrtletí 2017 ze sousedního Německa, na dalších místech se umístili hosté z USA,  Ruska, Velké Británie, Itálie a hosté z Jižní Koreje.

Více v sekci statistiky