V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) hlavního města Prahy se během 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 ubytovalo celkem 5 696 864 host, což znamená meziroční zvýšení o 7,2%. Jako obvykle tvořili drtivou většinu hosté ze zahraničí, a to 4 901 017 osob. Zvýšul se i počet

Hl. m. Praha zůstává trvale nejnavštěvovanější destinací České republiky. V pražských HUZ se v průběhu 1. a 3. čtvrtletí 2017 ubytovalo 35,9 % všech registrovaných návštěvníků. Zahraničních hostů bylo v Praze ubytováno dokonce 62,8 %.


Ve struktuře hostů hlavního města od počátku roku 2017 tvořili hosté ze zahraničí (nerezidenti) 86,0 % všech hostů (4 901 017 návštěvníků). Počet zaregistrovaných rezidentů, tedy hostů z ostatních částí České republiky, byl v tomto období 795 847 osob.
V meziročním srovnání došlo v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2017 k nárůstu počtu zahraničních hostů o 6,8 % a meziroční nárůst počtu návštěvníků z ostatních částí České republiky (rezidentů) činil 9,5 %.

Kompletní zpráva ČSÚ