V období od ledna do června přijelo do pražských HUZ 3,587.700 hostů, což je při pohledu na srovnatelná období nejvíce v historii. Z toho tvořili 84,2 % (3,019.243) návštěvníci ze zahraničí a 15,8 % (568.457) rezidenti.

Meziročně přibylo 3,7 % hostů – tj. 128.875. Ve srovnání s obdobím 2017/2016 se tak tempo růstu výrazně zpomalilo v důsledku vývoje během 2. čtvrtletí, kdy došlo k mírnému poklesu návštěvnosti ze zahraničí (-1,6 %). Přírůstek na straně rezidentů byl naopak ve druhém čtvrtletí ještě vyšší než v prvním (+13,3 % vs. 8,8 %).

I celkový počet přenocování se opět posunul na novou ještě vyšší úroveň a zastavil se na čísle 8,269.298. Převážnou většinu – 88,4 % - z těchto přenocování realizovali zahraniční hosté (7,310.673), 11,6 % pak rezidenti (958.625).

Hlavní zdrojovou zemí podle počtu hostů i po prvním pololetí 2018 zůstalo Německo, odkud do Prahy přicestovalo 414.699 návštěvníků, tj. 13,7 % ze všech zahraničních hostů a 21,7 % z regionu Evropa. Další tři pozice jsou co do počtu hostů velmi vyrovnané. Množství návštěvníků z USA, Ruska a Spojeného království se pohybovalo shodně okolo 200 tisíc. Ve složení zemí TOP 10 nedošlo ve srovnání s prvním pololetím 2017 k žádným změnám.

 

Více informací v sekci Statistiky