Praha byla i v roce 2017 tradičně nejčastějším cílem všech návštěvníků České republiky. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu 4. čtvrtletí 2017 ubytovalo 45,7 % všech návštěvníků České republiky, zahraničních hostů (nerezidentů) bylo dokonce evidováno 67,9 % všech zaregistrovaných.

Celkem se během 4. čtvrtletí roku 2017 v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) hlavního města ubytovalo 1 941 591 hostů, což je o 7,2% více než ve srovnatelném období roku 2016. Stejný nárůst zaznamenali jak turisté ze zahraničí, tak z ostatních částí České republiky.

Od počátku roku 2017 překročila návštěvnost hl. m. Prahy hranici 7,6 mil. hostů (což bylo o 525,3 tis. evidovaných hostů více než v roce 2016), téměř 6,6 mil. z nich bylo ze zahraniční. Poptávka po ubytování v pražských HUZ se  zvýšila jak ze strany zahraničních, tak i domácích hostů.

Zvýšil se i počet přenocování. Ve srovnatelných obdobích se přenocování zvýšilo vždy o 7,5% za celý rok 2017 i za 4. čtvrtletí 2017. Zajímavý je nárůst přenocování tuzemských h ostů.

Nejvíce hostů přijelo již tradičně z Německa, USA, Velké Británie a Ruska. Významný meziroční přírůstek by zaznamenán také u hostů z asijských zemí.

Více v sekci statistiky