V pražských hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) se během 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 ubytovalo celkem 5 848 432 hostů, tedy o 137,0 tis. návštěvníků více (+2,4 %) oproti stejnému období roku 2017 . Praha je i nadále nejnavštěvovanějším  regionem České republiky. Ve sledovaném období zde bylo ubytováno 34,8 % všech registrovaných návštěvníků, zahraničních dokonce 61,3 %.

Celkem strávili hosté v pražských HUZ během devíti měsíců letošního roku 13 644 578 nocí (meziročně +0,8%), z toho zahraniční hosté 12 118 065 nocí(meziročně - 0,1 %) a domácí hosté z ostatních částí republiky 1 526 513 nocí (+8,4 %).

Počet hostů v samotném 3. čtvrtletí činil celkem 2 260 732, hostů ze zahraničí 1 958 031 a z České republiky 302 701 osob.

Ze zahraničí přijelo ve 3. čtvrtletí nejvíce hostů z Německa, USA, Číny a Velké Británie.