Hl. m. Praha je trvale nejnavštěvovanější destinací České republiky. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu 1. čtvrtletí 2018 ubytovalo 37,7 % všech registrovaných návštěvníků České republiky, zahraničních hostů (nerezidentů) bylo v hl. m. Praze evidováno dokonce 61,7 %.

Počet hostů, ubytovaných během 1. čtvrtletí 2018 v pražských ubytovacích zařízeních, se meziročně opět zvýšil, a to o 8,8 %. Celkem do Prahy přijelo v měsících lednu, únor a březnu 1 499 044 hostů, což je o 121 224 osob více. Stejný procentní nárůst zaznamenaly obě kategorie - rezidenti i zahraniční turisté.

Zvýšil se i počet přenocování. Ve srovnatelném období se přenocování zvýšilo vždy o 7,7%. Turisté strávili v pražských ubytovacích zařízeních celkem  přes 3 463 tisíc pokojonocí, z toho domácí hosté téměř 434 tisíc a zahraniční 3 030 tisíc.

Celkový průměrný počet přenocování 1 hosta v průběhu činil 2,3 noci, u hostů ze zahraničí  2,4 noci a u návštěvníků z České republiky  1,7 noci.

Tradičně se nejdéle  zdrželi  hosté z Ruska (3,8 noci),dále z Itálie (2,8 noci), Španělska (2,7 noci) a z Velké Británie a Francie (2,5 noci).

Nejvíce zahraničních hostů přijelo ze sousedního Německa, kteří se svými 162,1 tisíci návštěvníky tvořili 13 % všech návštěvníků. Na druhém místě se umístili hosté z Ruska (106,2 tis. a 9 % zastoupení), dále pak hosté z Velké Británie ( 96,6 tis. a 8 % zastoupení),  hosté z Itálie s 7 % zastoupením,  ze Slovenska a Jižní Koreje shodně s 5 %. Meziročně nejvíce vzrostl počet návštěvníků z Německa, kterých přijelo během 1. čtvrtletí 2018 o 16,9 tis více než v 1. čtvrtletí 2017, dále u návštěvníků z Ruska činil nárůst 13,6 tis. Opakovaně byl zaznamenán nárůst i u hostů z Číny, Jižní Koreje a Ukrajiny.

Během 1. čtvrtletí 2018 se v pražských hromadných ubytovacích zařízeních uskutečnilo celkem 1 046 konferencí (s počtem 50 a více účastníků) s celkovým počtem 119 372 účastníků.

 

Zdroj: Český statistický úřad

Více statistik příjezdového turismu v sekci statistiky