Ve 3. čtvrtletí se v pražských hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo o 5,3%, tedy o 107 tisíc hostů více než ve stejném období roku 2015. Celkový počet hostů dosáhl 2 125 567 osob.

Od počátku roku 2016 navštívilo hlavní město celkem téměř 5,3 mil. hostů. V porovnání se stejným obdobím roku 2015 to bylo o 6,2 % (+305,4 tis. osob) více.

Již tradičně drtivou většinu hostů tvořili cizinci (88,3%).

Domácí i zahraniční hosté strávili ve 3. čtvrtletí roku 2016 v pražských hromadných ubytovacích zařízeních celkem 5 156 767 nocí, což je o 2,6 % více než ve stejném období roku 2015. V 90,9 procentech šlo o přenocování zahraničních hostů. V meziročním srovnání byl počet přenocování zahraničních návštěvníků na území hl. m. Prahy o 1,7 % vyšší než v roce 2015. 

Od počátku roku do konce září 2016 je evidováno celkem 12,5 mil. přenocování, což je o 3,5 % více než ve stejném období roku 2015. V 89,7 % se jedná o přenocování cizinců.

Potěšující je, že se v obou sledovaných kategoriích (hosté i přenocování) zvýšil také počet domácích hostů. Počet rezidentů, ubytovaných ve 3. čtvrtletí v hromadných ubytovacích zařízeních, stoupl meziročně o 15,9% a od počátku roku o 14,8%.

Počet přenocování rezidentů se zvýšil ve 3. čtvrtletí o 13,5%, od počátku roku o 13,2%.

Zdroj: ČSÚ

 

Více v sekci statistiky