Na základě Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1086 ze dne17.7.2012 jsou vyhlášeny granty v oblasti cestovního ruchu pro rok 2013. Grantová témata a další  podrobné informace naleznete na www.praha.eu v sekci Dotace a Granty .

Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu  MHMP   zároveň upozorňuje potenciální žadatele o partnerství hl. m. Prahy v oblasti cestovního ruchu , že v zásadách pro přidělování této podpory dojde v průběhu 2. pololetí 2012 k podstatným změnám, které tento program omezí..

Proto doporučujeme zájemcům o podporu v oblasti cestovního ruchu, aby své projekty směřovali především do grantového systému