Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2095 ze dne 28.8.2018  jsou pro rok  2019 vyhlášeny  granty  v oblasti cestovního ruchu. Granty jsou určeny výhradně k podpoře kongresového průmyslu na území hlavního města Prahy na realizaci projektů v době od 1.1.2019 do 31.12.2019.

O grant pro rok 2019 lze žádat ve 2 kategoriích:

  1. Pro kongresy se 700 a více registrovanými účastníky, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a alespoň 60% z nich je ze zahraničí.

  2. Pro kongresy s 500 - 699 registrovanými účastníky, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a alespoň 40% z nich je ze zahraničí.

 

Podrobné informace ohledně vyhlášení grantů – „Program podpory kongresového průmyslu pro rok 2019“ a potřebné formuláře naleznete na webových stránkách hl. města Prahy na odkazu: http://cestovniruch.praha.eu/jnp/cz/granty_hl_m_prahy/index.html

 

Lhůta pro podání žádosti je:  1.10. – 1.11.2018