Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 9/117 dne 19.9.2019 změnu vyhlášky č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech.

Vyhláška je platná od 15.10.2019.

Příloha k Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 9/117 ze dne 219.9.2019