Výzva k programu podpory „Marketing" - individuální účasti na výstavách a veletrzích je vyhlášena v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 a v případě podpory malých a středních podniků podle zákona č. 47/2002 Sb.,o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení růstových motivací malých a středních podniků, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní, expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

 

Znění výzvy zde