Upozorňujeme, že odbor kultury a cestovního ruchu je přestěhován na novou adresu.

V současné době sídlí na adrese:

Palác Adria

Jungmannova 36/31

111 21 Praha 1

5. patro

odd. cestovního ruchu - č. dv. 537


Korespondenční adresa a adresa podatelny : Hlavní město Praha, Magistrát hl. m.Prahy, odbor kultury a cestovního ruchu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1