Údaje budou aktualizovány

 

Komise Rady hlavního města Prahy pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu byla zřízena Usnesením Rady hl. m. Prahy ze dne

Komise Rady hl. města Prahy pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu je složena z členů Zastupitelstva HMP, zástupců Odboru kultury a cestovního ruchu MHMP a z řad odborníků v oblasti cestovního ruchu.