Grantová komise Rady hlavního města Prahy pro kongresový průmysl byla zřízena Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3141 ze dne 18.12.2018.

Komise je složena z členů Zastupitelstva HMP, zástupců Odboru kultury a cestovního ruchu MHMP a z řad odborníků v oblasti cestovního ruchu.

Složení Grantové komise Rady hl. m. Prahy pro kongresový průmysl

Zápisy z jednání Grantové komise Rady hlavního města Prahy pro kongresový průmysl

Jednací řád komisí Rady hl. m. Prahy