Hlavní město Praha je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší městskou památkovou rezervací v České republice. Historické jádro Prahy je od roku 1992 součástí Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Praha je díky svým kulturním a historickým předpokladům dlouhodobě nejnavštěvovanějším městem v republice, a to především zahraničními turisty.

Město vynakládá nemalé úsilí k propagaci Prahy ve světě a k posílení svého postavení na poli cestovního ruchu mezi metropolemi střední a východní Evropy. Základní pilíře koncepce příjezdového cestovního ruchu se však změnily. Ani Praha se v nedávné minulosti nevyhnula fenoménu tzv. overturismu, který trápí i jiné významné turistické lokality v Evropě i ve světě. Ačkoliv pandemie nemoci Covid-19 tento negativní trend dočasně přibrzdila, chce se město i nadále zaměřit na vytváření prostředí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu, na motivaci návštěvníků k delšímu pobytu namísto snahy o neustálý růst počtu turistů, na rozprostření návštěvníků do lokalit mimo historické centrum a do období mimo hlavní turistickou sezónu a na podporu domácího cestovního ruchu. V duchu přijaté koncepce město finančně podporuje významné kongresové akce, které zvyšují prestiž města na globální úrovni, akce, které se konají právě mimo historické centrum a mimo hlavní turistickou sezónu a konečně akce s potenciálem motivovat zájem o Prahu mezi kulturně zaměřenými návštěvníky. Další významnou prioritou je sladění zájmů účastníků cestovního ruchu se zájmy místních obyvatel, a to nejen celkovou kultivací prostředí v této oblasti, ale také eliminací negativních dopadů cestovního ruchu na město a jeho obyvatele.

Město úzce spolupracuje s destinační společností Prague City Tourism  a.s., která kromě marketingových aktivit města na poli příjezdového cestovního ruchu zajišťuje rovněž poskytování informací o městě jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky a mnohé další služby. Na jejích webových stránkách lze nalézt vše, co domácí či zahraniční turista ke svému pobytu v Praze a blízkém okolí potřebuje, včetně možností ubytování, stravování i kulturního programu.