Hlavní město Praha je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší městskou památkovou rezervací v České republice. Historické jádro Prahy je od roku 1992 součástí Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Praha je díky svým kulturním a historickým předpokladům dlouhodobě nejnavštěvovanějším městem v republice, a to především zahraničními turisty.

Město vynakládá nemalé úsilí k propagaci Prahy ve světě a k posílení svého postavení na poli cestovního ruchu mezi metropolemi střední a východní Evropy. Základní pilíře koncepce příjezdového cestovního ruchu se však změnily. Ani Praha se nevyhnula fenoménu tzv. overturismu, který trápí i jiné významné turistické lokality v Evropě i ve světě. Město se chce nadále zaměřit na motivaci návštěvníků k delšímu pobytu nebo k opakovaným příjezdům, na rozprostření návštěvníků do lokalit mimo historické centrum a do období mimo hlavní turistickou sezónu a na podporu domácího cestovního ruchu. V duchu nové koncepce město podporuje významné kongresové akce, které zvyšují prestiž města na globální úrovni, a akce, které se konají právě mimo historické centrum a mimo hlavní turistickou sezónu.

Město úzce spolupracuje se společností Prague City Tourism, a.s., která kromě marketingových aktivit města na poli příjezdového cestovního ruchu zajišťuje rovněž poskytování informací o městě jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky. Na jejích webových stránkách lze nalézt vše, co domácí či zahraniční turista ke svému pobytu v Praze a blízkém okolí potřebuje, včetně možností ubytování, stravování i kulturního programu.

Aktuálně se hlavní město Praha stále potýká s následky koronavirové pandemie, která významně ochromila cestovní ruch, i když se situace pomalu mění k lepšímu. Restart cestovního ruchu chce město podpořit pokračující systémovou dotační podporou významných kongresových i jiných akcí či speciálními programy a kampaněmi na podporu příjezdového cestovního ruchu.