Z nadačního fondu bude možné poskytnout finanční prostředky jak pro celovečerní filmy určené k zahraniční distribuci v kinech, tak i pro televizní filmy a seriály vysílané na zahraničních televizních stanicích. Zásadní podmínkou bude, aby Praha v natáčeném projektu představovala skutečně Prahu.

O přidělení příspěvku bude rozhodovat správní rada nadačního fondu, která je složena ze zástupců filmových institucí, odborníků z oblasti filmového průmyslu, expertů z oblasti turismu a marketingu a ze zástupců volených orgánů hlavního města Prahy.

Při hodnocení projektů se bude přihlížet zejména k

 • významu města Prahy v díle,
 • způsobu zobrazení města Prahy v díle – na základě scénáře,
 • počtu plánovaných natáčecích dnů na lokacích v Praze,
 • hodnotě motivů Prahy/konkrétních míst (z hlediska turismu, marketingu, kultury, historie, architektury),
 • marketingovému potenciálu projektu (z hlediska cestovního ruchu),
 •  využitelnosti návrhu prezentace hlavního města Prahy v rámci mediálních aktivit souvisejících s dílem,
 • pozitivnímu přínosu pro prezentaci Prahy s ohledem na téma a roli města Prahy v díle.

Orgány nadačního fondu

Správní rada:

 • Ludmila Claussová, předsedkyně správní rady
 • Eliška Kaplicky Fuchsová (místopředsedkyně správní rady)
 • Nora Dolanská
 • Ondřej Chrást
 • Soňa Kodetová
 • Kamila Matějková
 • Ivana Novotná
 • Tomas Schollaert
 • Petr Slepička

Dozorčí rada:

 • Jan Wolf, předseda dozorčí rady
 • Ing. Zdena Javornická
 • Marek Brožík

Finanční prostředky alokované pro nadační fond v roce 2016 i 2017 činily 10 mil. Kč za každý rok, pro rok 2018 byla částka zvýšena na 30 mil Kč. 

O vzniku nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund rozhodlo Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém jednání dne 15. září 2016. Nadační fond byl zapsán do rejstříku dne 16. prosince 2016.

Výzvyk podávání žádostí o nadační příspěvky jsou zveřejněny na webových stránkách http://praguefilmfund.eu .

Kontakt:


Tereza Moravcová - výkonná ředitelka nadačního fondu
tel. +420 608 212 548, info@praguefilmfund.eu

Ludmila Claussová - předsedkyně správní rady
tel. +420 728 132 026, board-director@praguefilmfund.eu