Praha plná lákadel

Celkový počet: 124
Celkový počet: 124

Fotografie lze použít jen k propagaci hlavního města Prahy s uvedením: © Magistrát hl.m.Prahy

Adresář odboru

Nová adresa odboru kultury a cestovního ruchu:

Palác Adria

Jungmannova 36/31

111 21  Praha 1

5. patro

odd. cestovního ruchu – kancelář č. 537

 

 

Turistické informace Praha virtuální Kongresový turismus - destinační prezentace