Pro rok 2016 vyhlásilo hlavní město Praha granty v oblasti kongresového turismu Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2932 ze dne 1.12.2015

Granty jsou určeny výhradně k podpoře kongresového turismu na území hlavního města Prahy.

Grant může být přidělen pouze kongresům se 700 a více účastníky, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a 60% z nich je ze zahraničí.

 

Zásady, formuláře žádosti a další informace naleznete zde:

 

■  Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2016                  

■  Vzorový formulář pro vyúčtování grantu v oblasti kongresového turismu za rok 2016

 

Udělené granty v roce 2016

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 372 ze dne 22.2.2016

Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/21 ze dne 31.3.2016