GRANTY NA PODPORU KONGRESOVÉHO PRŮMYSLU PRO ROK 2019


VYÚČTOVÁNÍ grantu za rok 2019 - "Finanční vypořádání dotace (grantu)" na podporu kongresového průmyslu

Při finančním vypořádání dotace na podporu kongresového průmyslu pro rok 2019 (dále jen "vyúčtování")  je třeba postupovat v souladu s "Programem podpory kongresového průmyslu pro rok 2019" a veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace.

Vyúčtování se podává na příslušném formuláři zároveň v elektronické a tištěné verzi.

Ke stažení - FORMULÁŘE a INFORMACE k vyúčtování:

K vyplnění formuláře vyúčtování pro rok 2019 je nutné stažení aplikace Software602 Form Filler

 


Granty, schválené pro rok 2019 Radou hl. m. Prahy (do 200 000 Kč) a Zastupitelstvem hl. m. Prahy (nad 200 000 Kč)

 


DALŠÍ INFORMACE a FORMULÁŘE ke grantům na podporu kongresového průmyslu pro rok 2019

Lhůta pro podání žádostí o grant na podporu kongresového průmyslu pro rok 2019:  1.10. - 1.11.2018

 

Pravidla pro podání žádosti a udělení grantu

Formuláře elektronické žádosti (Příloha č. 1 k Programu):

Příloha č. 2 k Programu (povinná příloha k žádosti):

 

 K vyplnění formuláře žádosti pro rok 2019 je nutné stažení aplikace Software602 Form Filler