Ke dni 31.10.2016 byl ukončen program partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu

Formulář vyúčtování partnerství (pouze pro příjemce, jejichž žádosti o partnerství HMP v oblasti cestovního ruchu byly schváleny do 31.10.2016 a nebyly ještě vyúčtovány)

     

Partnerství, udělená do 31.10.2016:

Přidělená partnerství v roce 2016

Archív partnerství