Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil aktuální informace ke statistikám v cestovním ruchu. Prahu navštívilo v 1. čtvrtletí letošního roku celkem 1 111 389 hostů, což představuje meziroční nárůst o 6,6%. Praha byla tradičně nejnavštěvovanějším cílem všech zahraničních i domácích návštěvníků. V pražských ubytovacích zařízeních bylo evidováno během 1. čtvrtletí 2015 celkem 37,1 procent všech zaregistrovaných návštěvníků v celé České republice. U zahraničních návštěvníků (nerezidentů) tento podíl činil dokonce 61,9 procent.

Celkový meziroční přírůstek počtu návštěvníků Hl. m. Prahy byl způsoben nejen zvýšeným zájmem zahraničních návštěvníků(v 1. čtvrtletí 2015 přijelo o 49,8 tis. hostů více než ve stejném období roku 2014, tj. o 5,7 %), ale i nárůstem počtu domácích hostů (během prvních 3 měsíců roku 2015 se ubytovalo o 18,7 tis. hostů více z ostatních krajů České republiky než v 1. čtvrtletí 2014).

Zvýšil se počet přenocování celkově i v obou skupinách. Během prvých tří měsíců letošního roku bylo evidováno v pražských HUZ celkem 2 637 848 přenocování, což bylov meziročním porovnání o 2,8 % více.

Největší skupinu zahraničních návštěvníků hlavního města tvořili hosté ze sousedního Německa s téměř 129,4 tisíci hosty, 14% podílem všech zahraničních návštěvníků a meziročním nárůstem 20,4%. Druhé místo patřilo Italům se 76,4 tisíci ubytovanými a 8% celkovým podílem a hosté z Velké Britanie se 73,5 tisíci ubytovanými a také 8% podílem. Naopak výrazně klesl počet Rusů, a to o 50%. Zvýšený zájem byl zaznamenán také např. u hostů z Jižní Koreje (+13,6 tis. hostů), Číny a daleké Indie.

 

Celá zpráva ČSÚ