Dovolujeme si informovat o dočasném uzavření místa pro průvodcovské služby, tzv. "Meeting point" Malostranská, u výstupu ze stanice metra A, z důvodu stavebního záboru. Jedná se o stavební zábor související s nultou etapou stavební akce „Oprava venkovního atria stanice metra Malostranská“.  Tato etapa potrvá do půlky prosince a poté bude stavební zábor odstraněn.