Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2932 ze dne 1.12.2015  jsou pro rok  2016 vyhlášeny  granty  v oblasti cestovního ruchu. Granty jsou určeny výhradně k podpoře kongresového turismu na území hlavního města Prahy.

Grant může být přidělen pouze kongresům se 700 a více účastníky, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a 60% z nich je ze zahraničí.

Podrobné informace ohledně vyhlášení grantů, zásady pro jejich poskytování  a potřebné formuláře naleznete v sekci granty.

Lhůta pro podání žádosti je:  1.1.2016 - 11.1.2016.