Granty jsou jednoleté, na realizaci projektů v době od 1.1.2015 do 31.12.2015 a jsou určeny výhradně k podpoře kongresového turismu na území hlavního města Prahy.

Grant může být přidělen pouze kongresům, které mají 1 000 a více účastníků, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a zároveň 50% z nich je ze zahraničí.

Uzávěrka příjmu žádostí je 19.6.2015.

 

Více informací ke II. kolu grantů v sekci Granty