V sekci Granty (Programové dotace) jsou zveřejněny dotace v rámci Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2023 schválené Radou a Zastupitelstvem hlavního města Prahy.

V této sekci jsou rovněž publikovány informace pro příjemce dotací v oblasti cestovního ruchu na rok 2023. Jsou zde uvedeny informace o možnostech podpisu dotační smlouvy i pravidla pro čerpání dotací v případě změn v realizaci projektů či v případě virtuální realizace.