Pokud dojde v souvislosti s pandemií koronaviru ke změnám v realizaci projektu nebo akce podpořené formou dotace HMP v oblasti cestovního ruchu (programové dotace, individuální účelové dotace), žádáme příjemce těchto dotací, aby tyto změny předem písemně (e-mailem) nahlásili odboru kultury a cestovního ruchu - odd. cestovního ruchu. Odůvodněné změny v realizaci podpořených akcí a projektů budou posuzovány individuálně.