Dne 31.3.2016 provedl Český statistický úřad revizi dat příjezdového turismu do Prahy. Došlo tak ke změně některých čísel, publikovaných v únoru 2016. Pražská informační služba - Prague City Tourism na základě této revize zpracovala aktuální verzi analýzy příjezdového turismu do Prahy za rok 2015.

Příjezdový cestovní ruch v roce 2015 – celkové zhodnocení

Počty hostů a přenocování za rok 2015 podle zemí

 

 

Zdroj: ČSÚ

Autor příloh: PIS-PCT