Náměstek primátora Milan Richter přebírá do své kompetence oblast fondů Evropské unie a  oblast protikorupčních opatření a do jeho kompetence přechází i oblast informatiky, kterou doposud spravoval náměstek primátora Rudolf Blažek. První dvě kompetenční oblasti Richter přebírá okamžitě, projekt Opencard z oblasti informatiky k 1. únoru 2010.

„Chci dotáhnout tuto etapu práce završenou forenzním auditem do úplného konce a připravit dílčí závěrečnou zprávu, ve které navrhnu postup dalšího pokračování projektu Opencard a shrnu výsledky šetření včetně mého doporučení odpovídajících závěrů,“ uvedl náměstek Blažek.    

Primátor Pavel Bém v této souvislosti zdůraznil, že Rada se jednoznačně shodla na tom, že projekt Opencard je i přes problémy, které jeho realizaci provázejí, smysluplný a bude dál pokračovat. „Těším se na pokračování spolupráce v obměněném týmu a s novými kompetencemi,“ konstatoval k tomuMilan Richter. 

Zastupitelstvo hlavního města zvolilo Štěpána Šlosára a Ondřeje Pechu na svém zasedání minulý čtvrtek, 17. 12. 2009.

Zastupitel a předseda kulturního výboru zastupitelstva Ondřej Pecha patří mezi velmi zkušené komunální politiky. Je místopředsedou ODS v zastupitelstvu hlavního města, člen výborů informatiky a veřejné správy, ochrany památek a cestovního ruchu a výboru pro kulturu a volný čas. Zároveň je také radním Prahy 3, kde působí v různých výborech a komisích. „Zvolení je pro mě obrovská výzva a čest. Skutečně si ho vážím. Mým záměrem je pokračovat v tom pozitivním, co se podařilo v oblasti kultury dosáhnout. Na prvním místě bude u mne pochopitelně snaha udržet rozpočet pražské kultury i v době krize,“ popsal nový radní pro kulturu Ondřej Pecha.

Štěpán Šlosár je od posledních komunálních voleb v roce 2006 zastupitelem Prahy 2. V zastupitelstvu hlavního města je členem výborů bytové politiky, dopravního a hospodářské politiky. V minulosti úspěšně podnikal. „Díky této činnosti jsem nabyl manažerské schopnosti a dovednosti vést pracovní týmy. Myslím, že jsem tyto přednosti už prokázal při dosavadním působení v politice a věřím, že je potvrdím i členstvím v radě,“ uvedl a vzápětí popsal obrysy cílů, které si po zvolení předsevzal: „V první řadě je nutné dotáhnout do úspěšného konce Programové prohlášení rady hlavního města Prahy za tuto oblast a samozřejmě přispět ke zlepšení životního prostředí v metropoli. Chtěl bych se zasadit hlavně o rozšíření počtu sběrných dvorů, podzemních kontejnérů zejména v centru Prahy nebo zlepšení prostředí Hostivařské přehrady, parku na Vítkově a některých dalších oblastí, které přispívají k lepšímu životu lidí v hlavním městě. “

Oblast zahraniční politiky se zaměřením na koordinaci zahraničně-politických vztahů, vztahy hl. m. Prahy se zahraničními městy, zastoupení hl. m. Prahy v nevládních organizacích a přípravu smluv  uzavíraných v této oblasti hl. m. Prahou bude věcně připravovat a koordinovat starosta Prahy 6 a předseda zahraničního výboru ZHMP Tomáš Chalupa. V jeho kompetenci je též problematika Evropské unie včetně zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu. Tomáš Chalupa se tak velmi výrazně zapojí do práce Rady hl. M. Prahy, ale zůstává starostou Prahy 6.