Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 28.1.2016 usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejnéprodukce na veřejně přístupných místech (busking). Vyhláška vejde v platnost 1.3.2016.

Více informací v sekci Jak si zařídit / užitečné informace