Obě organizace v nedávné době navázaly úzkou spolupráci, jejímž cílem je mimo jiné sjednotit prezentaci Prahy při její propagaci a posílit tak její pozici jako turistické a kongresové destinace na mezinárodním poli. Prague Convention Bureau navázalo na novou značku a marketingový vizuální styl, který na podzim roku 2013 představila PIS-PCT s cílem posílit marketingovou oblast, public relations a výrazněji propagovat naše hlavní město v oblasti cestovního ruchu.