Na jarním zasedání prestižní evropské organizace cestovního ruchu European Cities Marketing byla zvolena Praha prostřednictvím své ředitelky, dr.Nory Dolanské, do boardu – vedení organizace. Byla zvolena a přijata všemi účastníky zasedání z 76 měst Evropy. Praha tak bude vedle Grazu, Barcelony, Amsterodamu, Osla, Lyonu, Istanbulu, Belfastu a Gentu zastupovat zájmy velkých i menších účastnických měst Evropy a řešit některé společné postupy, které se dotýkají obecných problémů cestovního ruchu, jako je například šedá ekonomika v oblasti ubytovávání, směnárenská činnost, noční hluk ve městech, nevhodný suvenýrový sortiment, atraktivita destinace apod.

 

European Cities Marketing Board