Nařízení, které schválila rada hlavního města, vymezuje místa, kde je provozování osobního přepravníku zakázáno. Jde např. o chodníky, pěší zóny, stezky pro chodce a cyklisty a také vozovky. Do zákazu jsou zahrnuty i některé parky a zahrady.

Na místech se zákazem budou instalovány příslušné dopravní značky. Za nerespektování dopravního značení může být městskou policií udělena bloková pokuta do výše 2 000 Kč.

Zahraniční hosty, kteří nejčastěji využívají segwaye, informují o opatření, ke kterému hlavní město Praha přistoupilo s ohledem na bezpečnost všech uživatelů veřejného prostoru, reklamní plochy a letáky.

V příloze naleznete mapu, kde platí zákaz používání vozítek segway, a podobu dopravní značky, za jejíž nerespektování hrozí pokuta.