26. 10. – 29. 10. 2016 se ve francouzském Nantes uskuteční 8. ročník zasedání fóra Nantes Creative Generations European youth initiative Forum.

Cílem fóra je podporovat a sdružovat mladé lidi a občanské iniciativy, zapojené do originálních inovativních projektů, které pomáhají posilovat pojmy jako je občanství a soužití. 

Projekt, který spustilo v roce 2009 město Nantes,  je určen mladým lidem nejen z Nantes, ale z celé Evropy a je platformou pro vzájemná setkání a výměnu zkušeností.

Oficiálním jazykem fóra je angličtina. Podmínkou pro účast je splnění věkového rozpětí 18 – 30 let a představení projektu pro  následné posouzení.

Dopravu a ubytování zpětně hradí město Nantes, a to maximálně dvěma účastníkům na každý projekt (do 400 EUR / osoba).

Předložené projekty bude posuzovat porota v měsíci červnu a výsledky budou oznámeny v červenci 2016.

Přihlášky si každý zájemce podává sám přímo přes online formulář do 31. května 2016 na

https://docs.google.com/forms/d/1PcWpgarN6MI55v6FPhPi9kJE5sbU9hAKdaNaOcAXBh8/viewform

 Více informací k dispozici na

 www.nantescreativegenerations.eu nebo na ncg@nantesmetropole.fr