Dotace jsou určeny k podpoře

  • V Opatření I. – na podporu vícedenních asociačních kongresů a konferencí pro odborné publikum  (ve 3 kategoriích – I.A, I.B a I.C)
  • V Opatření II. – na podporu vícedenních akcí s celostátním nebo mezinárodním významem s přínosem pro příjezdový cestovní ruch (ve 2 kategoriích – II.A a II.B)
  • V Opatření III. – na podporu akcí vztahujících se k vybraným významným výročím roku 2024 (ve 2 kategoriích:  III.A  - ke 100. výročí úmrtí Franze Kafky, III. B - k Roku české hudby 2024)

Více informací v sekci Granty (Programové dotace)