Svátky Rigy (Rigas svetki) se konají od roku 2002, kdy se město na základě mimořádného úspěchu akcí pořádaných v rámci oslav 800. výročí založení Rigy rozhodlo každoročně v létě pořádat multižánrový víkendový festival pro obyvatele města i jeho návštěvníky, konaný převážně pod širým nebem. Akce je financována z rozpočtu města a vstup na akce je volný.

Součástí programu letošního ročníku festivalu, který tvořilo 100 obsahově různých akcí, se u příležitosti 15. výročí partnerství mezi městy Prahou a Rigou stala i kulturně-turistická prezentace hl. m. Prahy nazvaná Most Praha – Riga/Praha Rize.

Více v sekci Prezentace HMP v zahraničí / Zahraničně - kulturní akce