(Oddělení cestovního ruchu)
asset UPLOAD (com.etnetera.jnp.data.FolderData: 1221570) mode=content
Informace o typu hodnoty

AssetDescriptor for com.etnetera.jnp.data.FolderData contains 2 content variants

Nadtyp:
AssetDescriptor for com.etnetera.jnp.data.AclAwareAssetData contains 1 content variants

Podtypy
AssetDescriptor for com.etnetera.jnp.voting.data.VotingQuestionData contains 1 content variantsAssetDescriptor for com.etnetera.jnp.img_manager.data.GalleryConfigData contains 1 content variantsAssetDescriptor for com.etnetera.jnp.img_manager.data.GalleryFolderData contains 1 content variantsAssetDescriptor for com.etnetera.jnp.img_manager.data.GalleryData contains 1 content variantsAssetDescriptor for com.etnetera.jnp.voting.data.VotingData contains 1 content variantsAssetDescriptor for com.etnetera.jnp.voting.data.VotingAnswerData contains 1 content variantsAssetDescriptor for com.etnetera.jnp.data.SectionData contains 1 content variantsAssetDescriptor for com.etnetera.jnp.data.DictionaryFolderData contains 1 content variants

Obsahové varianty:
 • default
  Atributy:
  • title
   Asset field 'title' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.AclAwareAssetData' of type: AssetStringField
  • keywords
   Asset field 'keywords' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.AclAwareAssetData' of type: AssetStringField
  • urlName
   Asset field 'urlName' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.AclAwareAssetData' of type: AssetStringField
  • disabled
   Asset field 'disabled' of asset type 'com.etnetera.jnp.pal.impl.AssetData' of type: AssetBooleanField
  • validFrom
   Asset field 'validFrom' of asset type 'com.etnetera.jnp.pal.impl.AssetData' of type: AssetDateField
  • validTo
   Asset field 'validTo' of asset type 'com.etnetera.jnp.pal.impl.AssetData' of type: AssetDateField
  • author
   Asset field 'author' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.AclAwareAssetData' of type: AssetStringField
  • ord
   Asset field 'ord' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.AclAwareAssetData' of type: AssetIntegerField
  • controlWords
   Asset field 'controlWords' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.AclAwareAssetData' of type: AssetStringField
  • assetConfiguration
   Asset field 'assetConfiguration' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.AclAwareAssetData' of type: AssetStringField
  • expirationState
   Asset field 'expirationState' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.AclAwareAssetData' of type: AssetEnumerationField
  • expirationInfo
   Asset field 'expirationInfo' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.AclAwareAssetData' of type: AssetReferenceField
  • previewConfig
   Asset field 'previewConfig' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.FolderData' of type: AssetReferenceField
  • configuration
   Asset field 'configuration' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.FolderData' of type: AssetReferenceField
 • system
  Atributy:
  • title
   Asset field 'title' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.AclAwareAssetData' of type: AssetStringField
  • keywords
   Asset field 'keywords' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.AclAwareAssetData' of type: AssetStringField
  • urlName
   Asset field 'urlName' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.AclAwareAssetData' of type: AssetStringField
  • disabled
   Asset field 'disabled' of asset type 'com.etnetera.jnp.pal.impl.AssetData' of type: AssetBooleanField
  • validFrom
   Asset field 'validFrom' of asset type 'com.etnetera.jnp.pal.impl.AssetData' of type: AssetDateField
  • validTo
   Asset field 'validTo' of asset type 'com.etnetera.jnp.pal.impl.AssetData' of type: AssetDateField
  • author
   Asset field 'author' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.AclAwareAssetData' of type: AssetStringField
  • ord
   Asset field 'ord' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.AclAwareAssetData' of type: AssetIntegerField
  • controlWords
   Asset field 'controlWords' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.AclAwareAssetData' of type: AssetStringField
  • assetConfiguration
   Asset field 'assetConfiguration' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.AclAwareAssetData' of type: AssetStringField
  • expirationState
   Asset field 'expirationState' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.AclAwareAssetData' of type: AssetEnumerationField
  • expirationInfo
   Asset field 'expirationInfo' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.AclAwareAssetData' of type: AssetReferenceField
  • previewConfig
   Asset field 'previewConfig' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.FolderData' of type: AssetReferenceField
  • configuration
   Asset field 'configuration' of asset type 'com.etnetera.jnp.data.FolderData' of type: AssetReferenceField

Adresář odboru

Nová adresa odboru kultury a cestovního ruchu:

Palác Adria

Jungmannova 36/31

111 21  Praha 1

5. patro

odd. cestovního ruchu – kancelář č. 537

 

 

Turistické informace Praha virtuální Kongresový turismus - destinační prezentace