World Tourism Cities Federation (dále jen WTCF) je novou a zároveň první celosvětovou organizací, která sdružuje města, nikoli státy. Jedná se o neziskovou, nevládní, mezinárodní masovou organizaci, vytvořenou na základě dobrovolného členství turistických měst ze všech zemí a regionů, nevládních organizací, asociací a podnikatelských subjektů, působících v turismu. Jejím krédem je „lepší život ve městech díky turistickému ruchu“. V jeho duchu chce  WTCF prezentovat koordinovaný ekonomický a společenský rozvoj světových turistických měst, zlepšovat jejich urbanistický rozvoj, zvyšovat jejich image, posilovat meziměstské mezinárodní výměny a inovovat mechanismy členské spolupráce. Zaměří se na zvýšení ekonomických výnosů z turismu, kvality turistického průmyslu i jeho efektivity.V současné době má organizace 72 členů – 67 měst, jeden region a 4 velké touroperátory. Úředními jazyky jsou angličtina a čínština.

Praha je členem této organizace začátku roku 2014.

 

Seznam všech členů WTCF

Informace o destinaci Praha na stránkách WTCF