V pražských hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) se ve 3. čtvrtletí roku 2019 ubytovalo celkem 2 298 120 hostů, tj. o 1,4% více než ve stejném období loňského roku. Praha je nejnavštěvovanějším regionem ČR. V pražských HUZ se v průběhu 3. čtvrtletí 2019 ubytovalo 30,5 % všech registrovaných návštěvníků ČR a 59,6 % všech zahraničních hostů. Dle ČSÚ byl v roce 2017  její podíl 31 % na zaměstnanosti a 36 % na hrubé přidané hodnotě v odvětví.

Ve 3. čtvrtletí 2019 tvořili hosté ze zahraničí 86,8 % všech hostů (1 993 820 návštěvníků). Hostů z ostatních částí České republiky přijelo v tomto období celkem 304 300. V meziročním srovnání došlo ve 3. čtvrtletí 2019 k nárůstu počtu zahraničních hostů o 1,6 % a počtu hostů z ostatních částí České republiky o 0,7 %.

Nárůst hostů byl zaznamenán i za období 1. – 3. čtvrtletí 2019, a to o 1,7% (100,9 tis. osob).

Mírně se zvýšil i počet přenocování, za 3. čtvrtletí o 0,2% a za 1.- 3. čtvrtletí  o 0,4%.