Pražská informační služba - Prague City Tourism a pravidelně účastní významných zahraničních i tuzemských veletrhů, výstav, konferencí a dalších akcí podobného typu zaměřených na cestovní ruch. Účast probíhá většinou ve spolupráci s dalšími subjekty, jakými jsou např. agentura CzechTourism, Magistrát hl. m. Prahy, Prague Convention Bureau, ČSA a další. Cílem těchto akcí je zejména prezentace turistického potenciálu destinace Praha, výměna zkušeností, setkávání se s profesionály v cestovním ruchu, médii i potenciálními turisty, prezentace marketingových aktivit organizace a v neposlední řadě sledování nejnovějších trendů v oblasti turismu.

Více v sekci Prezentace HMP v zahraničí / Veletrhy a kce cestovního ruchu