V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) hlavního města Prahy se během 1. čtvrtletí roku 2020 ubytovalo celkem 1,1 milionů hostů, to znamená meziroční pokles o 27,4%. Pokles počtu hostů je důsledkem epidemiologických opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií.

I tak Praha patřila k nejnavštěvovanějším destinacím ČR. V pražských ubytovacích zařízeních se v průběhu 1. čtvrtletí 2020 ubytovalo 36 % všech registrovaných návštěvníků Česka a dokonce 59 % všech zahraničních hostů.

Hosté ze zahraničí tvořili 78,9% z celkového počtu. I toto číslo meziročně kleslo, a to o 29,9%.

Podobně pokles i počet přenocování - o 23,7%., u zahraničních hostů o 25,4%, u domácích  o 12,7%.

Podle jednotlivých zemí přijelo nejvíce zaregistrovaných zahraničních hostů v 1. čtvrtletí 2020 ze sousedního Německa, kteří se svými 115,4 tisíci návštěvníky tvořili 13 % všech registrovaných hostů. Na dalších místech se umístili hosté z Ruska (83,5 tisíc) a z Velké Británie (83,2tisíc), hosté z Itálie (47,2 tisíc), hosté ze Slovenska (45, 2 tisíc), Francie (37,9 tisíc) a USA (35,3 tis.).

Více informací v sekci Statistiky