Dne 15.10.2020 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 20/91 komplexní strategický dokument s názvem "Zájmy Prahy na prvním místě". Dokument, který vypracovala společnost Prague City Tourism a.s., definuje dlouhodobé cíle hl. m. Prahy v oblasti příjezdového cestovního ruchu.

celé znění dokumentu "Zájmy Prahy na prvním místě"