Usnesením Rady hl.m. Prahy č. 2787 ze dne 21.10.2014 bylo schváleno nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Z hlediska turistického ruchu upozorňujeme především na odst. "Místa pro nabídku služby podle § 1 odst. 11" přílohy č. 1 k nařízení -pořadová č. 1023 -1026, týkající se míst pro nabídku průvodcovských služeb.

 

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení.

 

Plné znění nařízení najdete v sekci Dokumenty.