Ředitel odboru

Odbor kultury a cestovního ruchu je odborem Magistrátu zřízeným pro zajišťování úkolů a činností v oblasti kultury, cestovního ruchu, národnostních menšin a cizinců a zastoupení Prahy při EU.

Odbor sídlí na adrese:

  • Palác ADRIA, vchod A, Jungmannova 36/31, 111 21 Praha 1 (odd. kultury, odd. cestovního ruchu)
  • Škodův palác, Jungmannova 35/29, 111 21  Praha 1 (odd. národnostních menšin a cizinců)
  • Pražský dům - Delegation of Prague to the EU, Avenue Palmerston 16, 1000 Brussels
    Belgium

Korespondenční adresa a adresa podatelny: Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor kultury a cestovniho ruchu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

ID datové schránky je: 48ia97h

Oddělení

Oddělení kultury

Pražský dům v Bruselu